maart 2020 Editie
nb_afb1
DSS_HSB_header

Nieuwsbrief

Door Samenspel Sterk

Volg ons ook op
facebook twitter instagram 
Beste DSSer,

Terwijl de wereld langzaam tot stilstand komt, vinden wij het belangrijk om iedereen op de hoogte te houden van de zaken die er spelen op de club. Want we gaan er natuurlijk van uit dat we elkaar ergens in de komende maanden gewoon weer op of langs de velden ontmoeten om te genieten van onze fantastische sport. Daarom deze nieuwsbrief waarin de belangrijkste zaken op een rij worden gezet.nb_afb2

FUSIE

De fusiecommissie stond op het punt om een eerste plenaire bijeenkomst voor alle mensen te organiseren die zich hadden opgegeven om te helpen in een werkgroep. Inmiddels is duidelijk dat we daarbij ondersteuning krijgen van NOC*NSF. Dat wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de RABOBANK, die zich ten volle verbindt aan onze gezamenlijke initiatieven op het Pim Mulier Sportpark. Hoewel de werkgroepen aardig gevuld zijn, kunnen we nog altijd mensen gebruiken die hun steentje bij willen dragen. Met name op het gebied van organisatiekunde, financiën en juridische zaken kunnen we nog wel wat kennis en daadkracht gebruiken. Gegadigden kunnen zich melden bij basvdham@upcmail.nl Zodra we weer bij elkaar mogen komen, ontvangt iedereen een uitnodiging.
fusie_banner

TRAINING EN WEDSTRIJDEN

Op dit moment, zult U begrijpen, is er geen zinnig woord te zeggen over de datum van de hervatting van de sportieve activiteiten.
De officieel genoemde datum van uitstel van alle sport activiteiten is 6 april.
softballen
OPROEP BESTELLEN KLEDING

Tijdens deze gedwongen pauze voor onze sporters vragen wij attentie voor ons lease kleding project.
  1. Check of de kleding nog passend of om andere redenen vervangen moet worden
  2. Meld de behoefte bij Helene Angermann, dsskleding@hotmail.nl, met opgave naam, en maat.
  3. Ook nieuwe leden graag zo snel als mogelijk de aanvraag voor kleding sturen aan Helene.
  4. Ook DSS Hoodies kunnen bij Helene worden aangevraagd.
  5. Eventuele persoonlijke aanvullende zaken op het basis uniform, zoals pet, ondershirt, kousen, riem, zijn verkrijgbaar bij Keystone Sports op de Bloemendaalseweg in Bloemendaal/Winkel Centrum
  6. SUCCES !
Pronto_banner
ASSISTENTEN HB PUPILLEN TRAINING

We hopen natuurlijk, dat we ergens in april weer de trainingen kunnen oppikken, evenals de competitiewedstrijden.
De pupillen trainingen zullen zijn op dinsdag en donderdag van 17.30 tot 18.30 uur.
Wij zijn bijzonder gelukkig met een grote groep nieuwe spelers in deze categorie en gaan de trainings en begeleidings groep voor deze categorie uitbreiden.
Als consequentie komen we graag in contact met jeugd trainers of assistent trainers, die het leuk vinden aan deze uitbreiding mee te werken.
Nieuwe trainers worden ingewerkt en verder begeleid door de bestaande trainers groep en een technisch coordinator.
Interesse/Info :Neem even contact op met Justin Selier 0637011114 justin.selier@ziggo.nl of Peter Vink 0653235735 /vink5483@planet.nl
SCHEIDSRECHTERSCURSUS

Ook dit jaar wordt weer een interne korte SCHEIDSRECHTERS cursus georganiseerd op 2 avonden.
Eerste avond THEORIE en avond 2 PRAKTIJK
Data zijn , om de bekende redenen nog niet geprikt.
Uitnodigingen zullen in ieder geval gaan naar de JUNIOREN en de oudste ASPIRANTEN, en lopen via de TEAM MANAGERS.
Ook liefhebbers uit andere categorieen zoals SENIOREN , OUDERS etc. zijn van harte welkom.
Contact persoon : Anthony Leigh 0627848405 anthony.leigh@outlook.com
BARDIENSTEN

Vanaf 6 april a.s. , ijs en weder dienende, draaien wij, DSS HSB, weer bardiensten in het Clubhuis.
Tot 1 mei alleen doordeweekse dagen maandag t/m vrijdag.
Teams ontvangen een rooster en worden via hun team coördinator in overleg ingedeeld.
Vind je het leuk om, buiten bovengenoemde afspraak, zelf af en toe een bardienstje te draaien, neem dan contact op met Peter Vink 0653235735 /vink5483@planet.nl
YoyotaLauman_banner

Van de penningmeester

Beste leden,

Normaliter beleggen wij in de 2e helft van maart onze jaarvergadering.
Op dit moment is het zo dat het hele verenigingsleven buitenshuis in ieder geval t/m 6 april platligt.
Aangezien het aannemelijk is dat deze datum wellicht nog wel verlengd zal worden, is deze nieuwsbrief een mooi middel (nood breekt wet) om op het gebied van financiën op een paar punten uw goedkeuring te vragen.

Jaarrekening 2019
(vermelde cijfers: K = € 1.000)
Bij de bespreking van de begroting 2019 moesten wij helaas een negatief geprognotiseerd resultaat van 29K presenteren.
Dit kwam voornamelijk het plotseling wegvallen van wat grotere sponsoren, terwijl er al diverse financiële afspraken waren gemaakt. We hebben toen alles door laten gaan omdat het eigen vermogen dit nog kon dragen.
Het uiteindelijke resultaat 2019 is gelukkig 7K minder negatief uitgekomen en komt nu uit op 22K negatief.
Dit komt voornamelijk door:
- subsidie gemeente Haarlem (niet voorzien) 2K
- bijdrage talentontwikkeling gemeente Haarlem (niet voorzien) 2K
- minder kosten wedstrijdsport 4K
Door het negatieve resultaat daalde het Eigen Vermogen uiteraard ook: van 47K naar 26K.
Inmiddels heeft de kascommissie de cijfers akkoord bevonden.

Begroting 2020
Door de inmiddels algemeen bekende samenwerking met Kinheim in 2020 m.b.t. de topsportteams (SWV DSS/Kinheim) konden de kosten v.w.b. deze teams worden gedeeld.
Het gaat hier om per saldo 40K (kosten minus sponsoring), wat per vereniging uitkomt op een kostenpost van 20K.
Onder andere hierdoor hebben wij een sluitende begroting kunnen opstellen, waarbij geen winst maar ook geen verlies voorzien wordt.

Contributie 2020
Om tot een sluitende begroting te komen hebben wij ook de met de contributie een stap richting marktconform moeten maken.
Het bestuur heeft de volgende contributies voor 2020 vastgesteld:
Senioren HB1/HB2 DSS Kinheim 275,00
Overige Senioren 250,00
Junioren 220,00
Aspiranten 200,00
Pupillen 180,00
Beeball 110,00

Ik ga ervan uit dat u allen met het bovenstaande in kunt stemmen, voor vragen c.q. opmerkingen kunt u mij altijd mailen. Dit laatste graag binnen twee weken. (penningmeester@dsshonksoftbal.nl)
Ook kunt u via dit mailadres de stukken (Jaarrekening 2019 en Begroting 2020) opvragen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en wens u alvast veel spel- en kijkplezier toe.
Hans Kaart
sponsor_bannerHuiscomponist
Luchtfoto_Haarlem_Sportpark_Pim_Mulier-1
CONTACT
Technische Commissie Anthony Leigh: TC@dsshonksoftbal.nl
Honkbal jeugd & Bardiensten Peter Vink: Honkbal@dsshonksoftbal.nl, 0653235735
Softbal jeugd Helene Angermann: Softbal@dsshonksoftbal.nl, 0622856630
Organisatie Jeugdkamp Bas van der Ham: Jeugdkamp@dsshonksoftbal.nl
Evenementen & Scheidsrechters Tippy Vink: Toernooien@dsshonksoftbal.nl
Website & Social media Sascha de Mon: Redactie@dsshonksoftbal.nl
Sponsoren Hans Kaart: Penningmeester@dsshonksoftbal.nl
Materiaal Jan Huntelaar & Lorenso de Rijk:Materiaal@dsshonksoftbal.nl, 0620004794
Faciliteiten Jos van Opzeeland: Faciliteiten@dsshonksoftbal.nl, 0648640252
Banner_ballensponsor
HSB logo_vk
MailPoet