veilig sportklimaat

Bij DSS Haarlem streven we naar een welkom en veilige speel- en trainomgeving voor iedereen. We hebben een zero-tolerancebeleid tegen pesten en discriminatie. Seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag wordt absoluut niet getolereerd. Verdachte situaties worden gemeld bij het Centrum Veilige Sport en indien nodig bij de politie.

Al onze trainers en begeleiders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen en de Gedragscode Sociale Veiligheid van Haarlem ondertekenen. Leiders en bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een veilige sportcultuur. Trainers en begeleiders die met jeugd werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag en tekenen de Gedragscode.

Contacteer onze vertrouwenspersoon voor vertrouwelijke gesprekken.

wat is grensoverschrijdend gedrag?

wat is grens overschrijdend gedrag?

Hieronder vind je een aantal video’s van het NOC*NSF met voorbeelden van wat wij in de sport als grensoverschrijdend gedrag zien: