ORGANISaTIE

bestuur

Bert Daniels

Hans Kaart

Jan Huntelaar


Jan Huntelaar

Erik Jan KlesserErik Jan Klesser

Justin Selier
Justin Selier

Tippy Vink


Tippy Vink

Peter Vink


Peter Vink

N.N.N.N.

N.N.


N.N.

N.N.N.N.

Secretaris

Penningmeester/Ledenadministratie (vacature vanaf 2025)

Penningmeester/ Ledenadministratie

T.C. 1/2 / Materiaal inkoop (vacature vanaf 2025)

Vertegenwoordiger in Stichting Bestuur, Clubhuis en Accomodaties

Voorzitter Jeugd Commissie

Evenementen Manager

Voorzitter a.i. / wedstrijdsecretaris HB

Voorzitter (vacature)

Sponsoring/Communicatie/Promotie (vacature)

Sponsoring, Communicatie
& Promotie

Softbal Coördinator (vacature)

vog commissie

Anthony Leigh

Paul Marijnen

Areke Spel


Areke Spel

Beheer

Vertrouwenspersoon (m)

Vertrouwenspersoon (v)

wedstrijd commissie

Nanda Assendelft

Nanda
Assendelft

Peter Vink

Tippy Vink


Tippy Vink

Anthony LeighAnthony Leigh

Marijke van Veen
Marijke van Veen

Wedstrijd secretaris Softbal

Wedstrijd secretaris Honkbal

Scheidsrechters aanstellingen (intern)

Contactpersoon KNBSB Scheidsrechters Commissie

Scheidsrechters seizoensplanning

technische commissie
dss kinheim

Jan Huntelaar

Peter Vink

Hans Kaart

TC 1/2

TC 1/2

Financiën

jeugd commissie

Justin Selier

Jos Rohling

Anthony Leigh

Peter Vink


Peter Vink

Voorzitter

Secretaris

Training en begeleiding jeugd scheidsrechters

Wedstrijd secretaris

technische commissie
Jeugd honkbal

Robert Martin

Rolf Timmerman


Rolf Timmerman

David di Agrela


David di Agrela

Ivar Paap

Tippy Vink


Tippy Vink

Justin Selier

Anthony Leigh

Erwin Korthouwer

Peter Vink

Huub van Veen


Huub van Veen

Ruud Naaktgeboren

N.N.

Technisch Coördinator

Voorzitter, Coach U21-1

Voorzitter,
Coach U21-1

Coach U21-1

Secretaris, Coach U15

Secretaris,
Coach U15

U12, Beeball

U12, Beeball

Honkbal 4 & 5

Honkbal 3

Wedstrijd secretaris

P/C trainer

P/C trainer

Trainer & Coach

communicatie

Sascha de Mon

Robin Clara

Tippy Vink

Justin Selier

Bert Daniels

Rolf Timmerman


Rolf Timmerman

Lionell Schuring

Rijk Ooms

N.N.

Social Media

Beheer

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief DSS Kinheim 1

U12, Beeball

Website

Content

Fotografie

evenementen

Tippy Vink

Suzanne van Kampen

Yvette Krooder

Louise Lambert

Kim Scholtes

clubhuis

Erik Jan Klesser

Bert v.d. Merwe

Peter Vink

Beheerder uitgifte

Marja Hoekstra

N.N.

clubhuis

Beheer

Penningmeester

Coördinator (vacature)

Coördinator

Honkbalveld (vacature)

clubhuis

U12, Beeball

velden

Jos Rohling

Peter Vink

Jos van Opzeeland

stichting clubhuis
velden exploitatie

Erik Jan Klesser

Peter Vink

namens HSB

namens HSB

materiaal

Lorenso de Rijk

Jan Huntelaar

Ron Bruins

Beheer

Inkoop

Materiaal

kleding

Nanda Assendelft

Susanne van Kempen

Susanne
van Kempen

Peter Vink

Kleding

Kleding

Beheer


Beheer

faciliteiten

Jos van Opzeeland

Ron Bruins

Erik Jan Klesser

N.N.

wedstrijd announcing

Bert Daniels

Peter van Deursen

Hein Grijmans

Thije v.d. Krieke

Peter Vink

Norske Willem

N.N.

Kleding

Kleding

Penningmeester/ Ledenadministratie

announcing

Penningmeester/ Ledenadministratie

Scholen promotie

Carla Ham

Peter Vink

N.N.

75-jarig jubileum (2025)

Jan Horn

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

Kleding

Kleding

Penningmeester/ Ledenadministratie

announcing

Penningmeester/ Ledenadministratie

Overige vertegenwoordigers

Rolf Timmerman

Rolf
Timmerman

N.N.


N.N.

N.N.


N.N.

N.N.


N.N.

Bestuur Rabbits Honkbal school

Bestuur Rabbits
Honkbal school

Overleg Park bespelers P. Mulier

Overleg Park bespelers
P. Mulier

Cluster Haarlem KNBSB overleg

Cluster Haarlem
KNBSB overleg

Platform Topsport Haarlem