maart 2021 Editie
DSS_Kinheim
DSS_HSB_header

Fusietraject

DSS en Kinheim

Volg ons ook op
facebook twitter instagram 
Beste DSSer,

Hierbij nog een aanvulling op de op 6 maart door ons verstuurde nieuwsbrief inzake het Fusietraject.
Ons is gebleken dat wij niet volledig zijn geweest, waardoor er bij een aantal van u wat verwarring is ontstaan.

Het bestuur van DSS HSB heeft een schrijven van Jan Berkhout, voorzitter van Kinheim, mogen ontvangen met een overzicht van hun uitgangspunten c.q. standpunten om tot een fusie te kunnen komen.

Het DSS HSB bestuur bereidt op dit moment grondig een intern overleg voor, om vast te kunnen stellen of deze uitgangspunten voor haar acceptabel en uitvoerbaar zullen zijn. Indien nodig en noodzakelijk zullen wij met een tegenvoorstel komen.

Deze zware dossiers, waarbij meer DSS-entiteiten betrokken zijn, zoals DSS Voetbal en de Stichting CLUBHUIS DSS, uit wiens exploitatie o.a. onze velden inclusief verlichting bekostigd worden, vergen enige tijd en dat is aangegeven bij Kinheim als eerste reactie.
Het gevolg hiervan was dat de Fusiecommissie haar opdracht heeft teruggegeven.

Zodra het intern overleg een resultaat en advies oplevert, zullen wij, zo nodig, dit ook afstemmen in een ALV voordat één en ander met Kinheim wordt opgenomen.

Wij vertrouwen hiermede allen op een correcte wijze te hebben geïnformeerd.

Bestuur DSS HSBfusie_banner
MailPoet