maart 2021 Editie
DSS_Kinheim
DSS_HSB_header

Fusietraject

DSS en Kinheim

Volg ons ook op
facebook twitter instagram 
Beste DSSer,
Het afgelopen jaar heeft de fusiecommissie bestaande uit twee vertegenwoordigers van zowel DSS als Kinheim, samen met vrijwilligers van beiden verenigingen in verschillende werkgroepen, voorbereidingen getroffen om te komen tot een fusievoorstel.
In dit stadium leek het zowel de fusiecommissie als het bestuur van DSS cruciaal dat beide besturen met elkaar in gesprek gaan over een aantal standpunten betreffende de fusie.
Wij als DSS-bestuur hebben Kinheim laten weten dat dit vanwege de Corona-maatregelen niet op korte termijn kon plaatsvinden. Als bestuur hebben wij aangegeven dat wij eerst een fysiek intern overleg willen en de factor tijd komt daar mee onder druk te staan.
Hierdoor achtte de fusiecommissie het niet meer realistisch de eerder beoogde tijdslijn van 1 oktober 2021 van de voorgenomen fusie te halen en heeft daarom haar opdracht teruggegeven aan beide besturen.
Wij geloven in één mooie honk- en softbalvereniging op het Pim Mulier sportpark en aan de huidige sportieve samenwerking met Kinheim verandert dan ook vooralsnog niets.

Door voornoemde ontwikkelingen willen wij jullie verder op de hoogte brengen van de situatie en onze ideeën over vervolgstappen presenteren.
Op verzoek van beide besturen zijn er twee oudgedienden van beide verenigingen gevraagd om als verkenner het onderzoek voort te zetten. Namens Kinheim zal Bart Bruin en namens DSS Dick Hoff de rol van verkenner op zich nemen. Beide verkenners zullen hun bevindingen rapporteren aan de besturen. De eerste afspraak van Bart Bruin met Dick Hoff is gepland op woensdag 17 maart 2021.
Het bestuur bedankt iedereen die al veel tijd en energie in de voorbereiding van de fusie heeft gestoken, en rekenen in de vervolgstappen weer op uw medewerking.
DSS Honk-Softbal
Dick Hoff
fusie_banner
MailPoet