oktober 2020 Editie
DSS_Kinheim
DSS_HSB_header

Verlenging fusietraject

DSS en Kinheim

Volg ons ook op
facebook twitter instagram 
Beste lezer, ere leden, leden van verdienste en leden van DSS en Kinheim,

Eind januari 2020 gaven de ALV’s van Kinheim en DSS hun goedkeuring aan het uitwerken van een fusievoorstel als voorbereiding op een fusie tussen beide verenigingen. De ambitie was het in stemming brengen van het voorstel in november 2020 om, bij een akkoord, formeel gefuseerd te zijn op 1 januari 2021.

Onze samenwerking heeft ons het afgelopen jaar in de vorm van Heren 1, Heren 2, Heren 3 en de softbaljeugd op het veld al dichter bij elkaar gebracht. Helaas konden door de coronamaatregelen activiteiten en evenementen buiten het veld niet doorgaan. Daardoor hebben we nog niet kunnen bouwen aan het opdoen van nieuwe relaties en het creëren van een gezamenlijk verenigingsgevoel.


De afgelopen maanden is er al veel werk verzet door de verschillende fusiewerkgroepen. Maar op dit moment moeten we helaas concluderen dat het afronden van het fusievoorstel in 2020 niet haalbaar is. Dat komt deels door de maatschappelijke omstandigheden, maar vooral ook door een aantal taaie vraagstukken. Met name voor het onderwerp ‘identiteit’ vinden we dat we meer tijd en inbreng van jullie nodig hebben, omdat we dit voor de fusie een cruciaal onderdeel vinden dat ruime aandacht verdient.
De fusiecommissie heeft daarom gepleit voor verlenging van het fusietraject tot
1 oktober 2021. In de tussentijd zal de samenwerking worden uitgebreid.
De besturen van zowel DSS als Kinheim hebben goedkeuring gegeven op dit voornemen in het belang van een succesvolle oplevering van een fusievoorstel.
Op zaterdag 31 oktober organiseren we tussen 16.00 uur en 17.00 uur een gezamenlijke online informatiebijeenkomst voor alle leden. We zullen e.e.a. toelichten en vragen beantwoorden. Wil je aanwezig zijn bij de bijeenkomst meld je dan aan. Geef je naam en emailadres aan ons door.
Je ontvangt aan het eind van de week een link waarmee je kunt inloggen.
We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en we hopen jullie aanstaande zaterdagmiddag te spreken tijdens de online bijeenkomst.

Met sportieve groet,

De Fusiecommissie
Jörgen Bas, Michael en Michel
MailPoet