april 2021 Editie
DSS_Kinheim
DSS_HSB_header

Fusietraject

DSS en Kinheim

Volg ons ook op
facebook twitter instagram 
Beste DSSer,

Een delegatie van ons bestuur gaat op korte termijn met het bestuur van Kinheim hierover in gesprek, waarna vervolgens een ALV uitgeschreven gaat worden om onze leden van de uitkomst hiervan te informeren.

Onderwerp: fusie overleg bestuur DSS en Kinheim
Betreffende onze samenwerking liggen er een aantal bepalende dossiers waarover wij door uw bestuur geïnformeerd zijn en waar wij als DSS bestuur na overleg een reactie op willen geven.

Wat DSS betreft dient een samenwerking met Kinheim, eventueel gevolgd door een fusie op gelijke inbreng en gelijkwaardigheid gebaseerd te zijn. Dit betreft de inbreng van het aantal leden, kader, bestuur, vrijwilligers en inkomsten eigen vermogen, waarin DSS op een aantal punten een andere opvatting heeft.

Allereerst vindt het bestuur van DSS dat het voor DSS een groot financieel voordeel is om binnen de Stichting Clubhuis DSS te blijven. De Stichting betaalt immers o.m. de veld -en lichtkosten. Daarbij vinden wij dat ook bekeken moet worden wat het voordeel voor Kinheim kan zijn als Kinheim in de Stichting zou stappen.
Is DSS honk/softbal geen onderdeel meer van de Stichting, dan zal de afdeling voetbal ongetwijfeld meer te zeggen krijgen over onze velden. We zijn dan onze invloed kwijt en dat, terwijl we alle velden nodig hebben.
Als DSS honk/softbal uit de Stichting zou stappen, zal dat ook grote financiële gevolgen hebben. Het clubhuis van DSS is het gehele jaar open en dat geldt niet voor het clubhuis van Kinheim, dat maar een half jaar open is en overigens niet bepaald centraal ligt.
De clubhuisopbrengsten, uitsluitend als alleen het clubhuis van Kinheim in gebruik zou zijn, zullen veel lager uitvallen als nu het geval is.

Qua velden kan het dan voordelig zijn dat honkbal 1 en 2 ook op het DSS baseballfield wedstrijden speelt, hetgeen in het DSS clubhuis meer opbrengst oplevert.
Bovendien ligt het softbalveld van DSS wel heel erg ver van het clubhuis van Kinheim, terwijl daar toch vele softbal en honkbal jeugd duels gespeeld worden..
Het verlaten van de Stichting betekent dus voor DSS een grote financiële aderlating, hetgeen kan doorwerken binnen de nieuwe vereniging.

DSS heeft vrijwilligers, Kinheim draait voor een groot deel op één persoon, die fulltime in dienst is van Kinheim.
De invulling hiervan willen wij qua financiën anders ingericht zien, er zal tussen beide verenigingen immers een gelijke financiële inbreng dienen te zijn.

De toekomst van de nieuwe vereniging zal ook op technisch gebied gewaarborgd moeten worden. Nu is e.e.a. heel erg gericht op de korte termijn, waarbij ons bestuur stelt, dat om in ieder geval de samenwerking in stand te houden, begin augustus hierover uitsluitsel zal moeten volgen, dit met het oog op de voorbereidingen op het seizoen 2022.
Op dit moment zijn beide verenigingen niet in staat om apart op Hoofdklasse niveau uit te komen. Bij een eventuele fusie moet ons inziens vastgelegd worden hoeveel geld per jaar voor de top ingebracht wordt. Hierbij dient ook rekening met het softbal gehouden te worden. De topsport mag de continuïteit van de nieuwe vereniging sowieso nimmer in gevaar brengen .

Qua identiteit wil DSS het liefst behoud van de naam DSS in de nieuwe vereniging zoals die nu is, maar het bestuur staat open voor een geheel neutrale naam.

Het DSS bestuur stelt voor om de komende weken kleine delegaties van beide verenigingen samen te stellen die per punt de verschillende meningen over de fusie vast gaan stellen en vervolgens trachten een passende oplossing te vinden.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van DSS honk/softbal,

Bert Daniels
fusie_banner
MailPoet