april 2021 Editie
DSS_Kinheim
DSS_HSB_header

Fusietraject

DSS en Kinheim

Volg ons ook op
facebook twitter instagram 
Beste DSSer,

Het bestuur van DSS-honk-softbal heeft van het bestuur van Kinheim een schrijven ontvangen, waarin Kinheim aangeeft het onderzoek naar een mogelijke fusie te stoppen.
Als reden wordt aangegeven dat DSS een andere route en tijdlijn voorstaat en dat Kinheim zich niet met deze aanpak kan verenigen.
Hieronder zullen wij hier verder op ingaan.

Het bestuur van DSS-honk-softbal betreurt het (hopelijk voorlopige) stoppen van het onderzoek, wat mede ingegeven wordt door het teruggeven van de opdracht van de fusiecommissie aan de bestuurders van DSS en Kinheim.
Het bestuur van DSS-honk-softbal heeft op basis van voortschrijdend inzicht nadrukkelijk de behoefte om eerst met de bestuurdersgroep intern fysiek overleg te hebben.

De bestuurdersgroep zal dan ook op korte termijn bijeenkomen om over de huidige gang van zaken standpunten in te nemen en de uitkomst daarvan zo snel als mogelijk via een uit te schrijven Algemene Ledenvergadering (ALV) met onze leden te delen en te bespreken.
Ongetwijfeld zal bij de leden dan o.m. de vraag over het voortschrijdend inzicht naar voren komen en dat willen wij hierbij nogmaals uitleggen.

In eerste instantie is er door de leden goedkeuring gegeven voor het samenwerken met Kinheim op Topsport niveau en completerend te zijn in de breedtesport.
Vervolgens is door de leden toestemming gegeven voor het onderzoeken van een fusie tussen beiden verenigingen en daar is voortvarend aan gewerkt en de fusiecommissie heeft de contouren opgesteld. Echter de fusiecommissie is ook de uitvoerder geworden van de opgestelde contouren en daar is de basis van gelijkwaardigheid volgens uw bestuur niet voldoende gevolgd.

In de opzet zijn diverse briefingformulieren opgesteld en deze werkgroepen zijn met de opdrachten aan de slag gegaan, waarvoor alleen maar dank, echter de stuurman ontbrak in het proces.

Maar hoe was het ook alweer begonnen?
Met de samenwerking op Topsport niveau in 2020, maar vervolgens is men vergeten het eerste jaar van de samenwerking te evalueren. En volgens uw bestuur is nu juist dat de basis voor de toekomst, een sporttechnisch en financieel gezonde nieuwe vereniging.

Wat moet volgens uw bestuur het fundament zijn in het onderzoek:
De technische commissie (TC) zou een meerjarenbeleidsplan op moeten stellen op sporttechnisch gebied, vertaald in doelstellingen en voorwaarden.
Gekoppeld aan dit beleidsplan is een plan van aanpak nodig voor de uitvoering van het beleid.

De informatie uit het beleidsplan is de basis voor wat e.e.a. betekent in financieel opzicht en dus zal er een meerjarenbegroting opgesteld moeten worden, waarin opgenomen de uitwerking van wat de voor- en nadelen zijn om de Stichting Clubhuis DSS te verlaten en te intrigeren in de Kinheim organisatie. Uiteraard zal ook het omgekeerde plaatje bekeken dienen te worden: wat kunnen de voor- en nadelen zijn van het intrigeren van Kinheim in de DSS-honk-softbal organisatie en dus aangesloten worden bij de Stichting Clubhuis DSS.

Het bestuur van DSS heeft deze wens meerdere keren uitgesproken en dat is ook besproken in het verkenners gesprek.

Uw bestuur wil nogmaals herhalen, dat het proactief wil deelnemen aan het onderzoek, maar als het fundament drijfzand is, dan moeten we nog niet gaan bouwen.
Beide verenigingen hebben een jarenlange staat van dienst en zullen uiteraard gelijkwaardigheid hoog in het vaandel hebben staan. Laten we niet de fout maken om te snel iets te willen uitvoeren.

Als laatste heeft de Corona crisis ons ook niet de gelegenheid gegeven om eerder zowel bestuurlijk als in diverse commissies samen te komen.

Namens het bestuur van DSS honk-Softbal,

Bert Daniels, secretaris

fusie_banner
MailPoet