januari 2020
DSS_Kinheim2
DSS_HSB_header

Door Samenspel Sterk

24 januari 2020
Volg ons ook op
facebook twitter instagram 
Beste DSSer,

Woensdagavond is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen Kinheim en DSS. Bij beide verenigingen is tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering besloten om de komende maanden te gaan werken aan een concreet fusievoorstel. Bij DSS werd er unaniem ingestemd met dit plan, bij Kinheim was een overgrote meerderheid voor.

Tijdens de B-ALV, die gelijktijdig bij zowel Kinheim als DSS werd gehouden, presenteerde de onderzoekscommissie de resultaten van het onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd. De belangrijkste aanbeveling van de commissie is: Een volwaardige maar géén onvoorwaardelijke fusie tussen beide verenigingen. Hierbij zijn de volgende voorwaarden geformuleerd om het initiatief een kans van slagen te geven:

  • Werkgroepen [tbv uitwerken fusievoorstel] vóór 29 februari gevuld en operationeel
  • Representatieve werkgroepen. (clubs, leeftijd, breedte- topsport, honk- softbal)
  • Extra aandacht voor het borgen van de clubhistorie van beide verenigingen
  • Extra aandacht voor een krachtige merknaam en identiteit
  • Extra aandacht voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten in 2020
Geen succes zonder jullie bijdrage!
Zonder jullie bijdrage is het echter onmogelijk een succesvol vervolg aan het besluit te geven. Voor de werkgroepen die het fusievoorstel gaan uitwerken zijn handen nodig. We hebben al aanmeldingen maar dit is onvoldoende voor goed gevulde en representatieve werkgroepen. Draag bij en meld je nu aan voor één van de werkgroepen!
Werkgroep Organisatie
Werkgroep Financiën en audits
Werkgroep Identiteit
Werkgroep Communicatie
Werkgroep Activiteiten
Werkgroep Juridische zaken
Werkgroep Accommodatie
Werkgroep Technische zaken
Werkgroep Sponsoring
Werkgroep Gemeentelijke zaken
Het onderzoeksrapport van de afgelopen fase is op verzoek beschikbaar. We houden jullie uiteraard op de hoogte van het verdere verloop.

Met sportieve groeten,


De onderzoekscommissie
Jörgen Balk, Michael Halderman, Gijs ten Bosch, Bas van der Ham en Michel Lub
HSB logo_vk
MailPoet