Volgende stap in onderzoek mogelijke samenwerking

 

Beste DSS’er,

Vorige week hebben we je geïnformeerd over het besluit om een onderzoek te starten naar een mogelijke samenwerking tussen de verenigingen Kinheim en DSS. We hebben beloofd je te informeren zodra er relevante ontwikkelingen zijn.

Afgelopen zaterdag 7 september heeft een eerste vergadering plaatsgevonden met beide besturen en enkele direct betrokkenen. Deze vergadering hebben we gebruikt om nader kennis te maken met elkaar en de verenigingen en om samen afspraken te maken over het vervolgtraject.

Tijdens de vergadering is een onderzoeksteam geformeerd dat bestaat uit Michael Halderman en Bas van der Ham namens DSS en Gijs ten Bosch, Jörgen Balk en Michel Lub namens Kinheim. Zij gaan het onderzoek leiden en hebben de opdracht gekregen om zo snel mogelijk doch uiterlijk 31 december 2019 een concreet onderzoeksrapport, inclusief aanbevelingen, op te leveren. Eventuele tussentijdse besluiten worden altijd voorgelegd aan de leden via de ALV.

Het onderzoeksteam komt dinsdag 10 september bij elkaar en gaat onderzoeken welke vormen van samenwerking tussen DSS en Kinheim mogelijk zijn en welke voor- en nadelen iedere vorm heeft. Het team zal een tijdslijn inclusief mijlpalen opstellen en is verantwoordelijk voor de communicatie rondom het traject.

We zijn blij met deze volgende stap in het traject en we vertrouwen erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met sportieve groeten,

Michael Halderman
Honk- en Softbalvereniging DSS