Tonen van jouw ID

Burgemeester Wienen van Haarlem is streng voor DSS. Wanneer we worden geconfronteerd met dat ons barpersoneel NIET om een ID heeft gevraagd bij een jonge besteller van alcohol kan DSS een boete van 1.800 euro krijgen. Mystery “shoppers” zullen regelmatig langs komen.
Iedereen die dienst heeft, moet dus standaard om een ID vragen bij bestellers onder de 25 jaar. Net als in supermarkten moeten we hieraan wennen, maar we moeten dit echt doen.

Om barmedewerkers hierbij te helpen vraag ik iedere jongere automatisch zijn/haar ID te tonen als hij/zij alcohol bestelt. Dank!