Vrienden van DSS

Vriend van DSS honk- en softbal worden?
Onderstaande personen zijn de Vriend van DSS. Het groene doek “Vrienden van DSS Honk- en Softbal” hangt bij de ingang van het DSS stadion. Achter dit doek gaan dus de vrienden en vriendinnen van DSS Honk- en Softbal schuil. Voor slechts € 75,00 per jaar bent u al vriend.
Als vriend van DSS wordt uw persoonlijke naam geplaatst op het bord in de hal van ons Clubhuis.

 

U kunt op twee manieren vriend worden:
1. Persoonlijk;
2. Met uw bedrijf.
Wanneer u Vriend wilt worden kunt u ook hiervoor contact opnemen met Dick Hoff, of maak het verschuldigsbedrag over naar Bankrekening: NL80 INGB 0006 7352 30  t.n.v. RKHSV DSS.