Adopteer een stoeltje

Adopteer een stoeltje op de Dick Hoff tribune. (€ 25,– per seizoen)

Heeft u interesse om uw naam te verbinden met het vele goede en sportieve werk dat de vrijwilligers en leden van DSS doen? Neem dan contact op met Dick Hoff.

Of maak de verschuldigde bedragen over op:
rekeningnummer RKHSV DSS: NL 80 INGB 0006735230, vergeet niet uw sponsorkeuze te vermelden.
TribuneTribune-2Tribune-3