Onderzoek mogelijke samenwerking DSS – Kinheim

Beste DSS’ers,

In het kader van transparant communiceren vinden we het als bestuur belangrijk om je te informeren over een recente ontwikkeling die al onze leden en betrokkenen aangaat.

Vertegenwoordigers van de honk- en softbalverenigingen Kinheim en DSS hebben onlangs een gesprek gehad waarin besproken is of de mogelijkheid tot samenwerking tussen beide verenigingen onderzocht kan worden. De uitkomst is overlegd in de besturen van beide verenigingen en we zijn allebei unaniem positief over een dergelijk onderzoek.

We komen als besturen op zeer korte termijn bij elkaar voor nadere kennismaking. We gaan samen het vervolgtraject vormgegeven en samen vaststellen wat nodig is om te komen tot gefundeerde keuzes in het belang van de toekomst van beide verenigingen.

Mochten er gedurende het traject voorgenomen besluiten zijn, dan laten we die uiteraard via een Algemene Ledenvergadering [ALV] bekrachtigen. Relevante informatie over de voortgang blijven we uiteraard delen met je.

We vertrouwen erop je hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Met sportieve groeten,
Michael Halderman
Namens het bestuur van Honk- en Softbalvereniging DSS