Laatste nieuws

Nieuwsbrief juni 2021

Ook de nieuwsbrief ontvangen? meld je aan.

Beste DSSer,

Eindelijk. De jongere jeugd is inmiddels weer aan ‘normale’ wedstrijden begonnen. Ook de junioren- en seniorenteams zullen binnenkort weer lekker kunnen ballen. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om iedereen straks weer op en langs de velden te kunnen verwelkomen.

Wij willen deze nieuwsbrief graag beginnen met een dankwoord. Dank dat jullie, ondank alle moeilijkheden van de afgelopen maanden, ondanks het stilstaan van vele zo niet alle activiteiten op de club, betrokken zijn gebleven en zullen blijven bij onze mooie vereniging. Alleen samen met elkaar kunnen we DSS ouderwets gezellig houden. We heten niet voor niets Door Samenspel Sterk.

Hoewel wij nog niet helemaal zeker kunnen weten hoe de komende zomer eruit gaat zien, weten wij wel dat de levendigheid op de velden en in ons clubhuis zal terugkeren. Middels deze korte nieuwsflits zullen wij jullie een overzicht geven van de praktische zaken die de komende tijd op de agenda staan.

Tot op de velden! Eindelijk.

Justin Selier

Namens de gehele jeugdcommissie van DSS Honk- en Softbal.

30 juni 2021: Algemene Ledenvergadering

30-6-2021 Clubhuis DSS om 20:30 uur

Volgende week woensdag 30 juni 2021 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden. Hierin zullen onder andere de financiën en de stand van zaken rond de fusie met Kinheim worden behandeld. Ieder lid van DSS Honk- en Softbal wordt uitgenodigd om mee te vergaderen en mee te denken. Wij hopen dan ook dat dat jullie woensdagavond 30 juni kunnen vrijhouden in de agenda (het Nederlands elftal zal dan niet spelen). Verdere details (onder andere de agendapunten) zullen volgen.

Wij streven ernaar om de vergadering zoveel mogelijk fysiek, in het clubhuis, te houden. Over de exacte vorm volg ook nog nader bericht.

AGENDA

- Opening
- Verslag ALV 10 juni 2020
- Verslagen/Uitkomsten werkgroepen
- Bestuurssamenstelling
- Benoeming kascommissie
- Stichting
- Voortgang fusie/samenwerking Kinheim
- Rondvraag
- Sluiting

verslagen staan ter inzage op DSShonksoftbal.nl

Bardiensten

Sinds vorige week is ook het clubhuis van DSS weer open. Dit betekent dat DSS Honk- en Softbal verantwoordelijk is voor het draaien van de bardiensten. De teams zullen een rooster ontvangen en worden per team ingedeeld. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de aanvangstijden van de wedstrijden, waardoor ouders bijvoorbeeld in de gelegenheid kunnen blijven hun kinderen te zien spelen.

Mocht je het leuk vinden om zelf af en toe een bardienstje te draaien, bijvoorbeeld tijdens de fantastische wedstrijden van Honkbal 2, neem dan even contact op met Peter Vink (0653235735 of vink5483@planet.nl)

Scheidsrechterscursus

Nu ook de wedstrijden weer op het programma komen, zullen de diverse teams (oudere jeugd en senioren) weer worden toebedeeld om een enkele wedstrijd te scheidsen.

Zoals elk jaar organiseert de vereniging een cursus om de theorie en praktijk uit te leggen. Deze cursus is verspreid over twee dagen (theorie en praktijk) en zal plaatsvinden op 7 en 14 juli. De JUNIOREN en ASPIRANTEN ontvangen van de teammanagers hoe dan ook een uitnodiging voor deze cursus. Liefhebbers die niet spelen bij deze teams zijn vanzelfsprekend ook welkom.

Aanmelden kan bij Anthony Leigh (0627848405 of anthony.leigh@outlook.nl).