Corona: jeugdtraining

Hervatting jeugdtrainingen & coronaprotocol

Vanaf 29 april 2020 worden de jeugdtrainingen voor alle leden onder de 18 jaar hervat. DSS volgt hierbij de adviezen van het RIVM en de protocollen van NOC*NSF, de Gemeente Haarlem en de KNBSB op.
Voor DSS is een speciaal protocol vastgesteld om alles in goede banen te leiden. Volg de link hieronder.

DSS CORONA PROTOCOL

Zoals door de overheid is aangekondigd, worden vanaf 29 april 2020 de geldende coronamaatregelen versoepeld voor jongeren onder de 18 jaar. Vanaf 29 april 2020 is het voor jongeren tot en met 12 jaar toegestaan om in teamverband te trainen. Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar is het toegestaan om te sporten met inachtneming van anderhalve meter afstand.
Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen worden alle jeugdtrainingen volgens het eerder aangekondigde trainingsschema hervat. Tot nader order mogen nog geen (competitie)wedstrijden worden gespeeld. Voor de organisatie van de jeugdtrainingen hebben het bestuur en de technische commissie van DSS een protocol vastgesteld. Wij volgen hierbij de protocollen die zijn vastgesteld door NOC*NSF, de Gemeente Haarlem en de KNBSB.
Dit protocol geldt voor alle leden van DSS vanaf 28 april 2020 totdat nadere informatie bekend wordt gemaakt.

Regels voor spelers:

 1. Lees deze regels goed na en hou je eraan. Ook als je zelf niet ziek bent, kun je met het volgen van deze regels zorgen dat anderen niet ziek worden.
 2. Kom zo veel mogelijk alleen naar DSS toe en alleen als je zelf moet trainen. Als het echt niet anders kan, kom dan met één ouder/verzorger. Deze ouder/verzorger kan je dan afzetten bij het veld.
 3. Kom in sportkleding naar DSS. Je kunt niet bij DSS douchen.
 4. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. Alleen als het echt niet anders kan, kun je naar het toilet in de scheidsrechterskleedkamer S1.
 5. Neem voldoende drinken en eventueel een versnapering mee. De kantine van DSS is gesloten.
 6. Gebruik zo veel mogelijk je eigen honk- en softbalspullen, zoals je handschoen, helm, knuppel, gezichtsmasker en je catcherspullen. Neem een handdoek mee van thuis om je spullen af te drogen en te desinfecteren. Zorg dat je spullen zijn voorzien van (bijvoorbeeld) een stukje tape met je naam of een ander herkenbaar teken zodat je weet dat het jouw spullen zijn.
 7. Gebruik je tijdens een training spullen van DSS? Zorg dan dat jij als enige de spullen die training gebruikt. Als dat niet kan, zorg dan dat de spullen steeds worden gedesinfecteerd voordat iemand anders ze gebruikt.
 8. Maak na de training je spullen schoon met desinfectiemiddel. Vraag voor de zekerheid of je ouders je hiermee helpen.
 9. Sla zo veel mogelijk met je slaghandschoentjes aan.
 10. Het gebruik van kauwgom, zonnebloempitten en pruimtabak is op het terrein van DSS verboden.
 11. Als je je niet lekker voelt tijdens de training, vertel dit dan aan je coach en ga direct naar huis.

 Regels voor het veilig gebruik van de velden van DSS:

 1. Gebruik bij aankomst bij het honkbalveld en het softbalveld de ingang naast de dugout van het eerste honk om het veld te betreden. Fietsen mogen alleen worden geplaatst in de fietsenstalling voor de kantine. Wacht eventueel met het stallen van je fiets totdat je dit kunt doen met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
 2. De kantine en de kleedkamers zijn gesloten. Bij wijze van uitzondering kan voor toiletbezoek gebruik worden gemaakt van de scheidsrechterskleedkamer S1.
 3. Bij trainingen van jeugd tussen 13 en 18 jaar mogen de dug-outs maximaal
  door 6 personen worden gebruikt. Als er meer spelers aanwezig zijn,
  verdelen de spelers hun spullen over beide dug-outs.
 4. Materiaal wordt vooraf klaargelegd door de coaches. Spelers mogen de opslagruimte onder de tribune niet betreden.
 5. Ouders mogen het terrein niet betreden. Ouders die kinderen komen brengen kunnen de kinderen afzetten bij de dug-out naast het eerste honk of bij de hoofdingang naast de kantine.
 6. Na afloop van de training dienen de spelers zo snel mogelijk het veld te verlaten. Op beide velden gebeurt dit via de dug-out naast het derde honk. Vertrek vanaf het honkbalveld via het fietspad naast de bullpen en de slagkooi in de richting van het outfield. Vanaf het softbalveld loop je richting het pupillenveld in het linksveld van het softbalveld en verlaat je het veld via het ambulancehek.
 7. Spelers die worden opgehaald bij het honkbalveld wachten niet in de dug-out, maar buiten het hek aan de zijde waar zij het veld hebben verlaten.
 8. Het veld mag buiten de aangewezen trainingstijden niet worden gebruikt door leden of nietleden van DSS. Wees je er van bewust dat overtreding van deze regel niet alleen voor jezelf, maar ook voor DSS problemen op kan leveren.

Regels voor coaches en begeleiders:

 1. Voer oefenvormen individueel uit of in zo klein mogelijke groepen.
 2. Gebruik bij jeugd tussen 13 en 18 jaar geen oefeningen waarbij spelers en begeleiders binnen 1,5 meter van elkaar komen. Vermijd dit waar mogelijk bij jeugd tot en met 12 jaar.
 3. Organiseer oefeningen in een afgebakende ruimte, zoals bijvoorbeeld de slagkooi, met 1 speler.
 4. Als spelers materiaal van de club gebruiken en het materiaal moet worden gewisseld, zorg dan dat er bij ieder roulatiemoment wordt gedesinfecteerd.
 5. Moedig spelers aan zo veel mogelijk hun eigen materiaal te gebruiken. Laat spelers het materiaal opruimen als het voor een oefening niet nodig is in bijvoorbeeld de dug-out, om zo te voorkomen dat anderen dan de speler zelf met het materiaal in aanraking komen.
 6. Zorg dat de gebruikte ballen zo veel mogelijk terugkomen in de ton van het team.
 7. Desinfecteer na de training het materiaal van DSS en berg het op in de locker.
 8. Als een van de spelers geblesseerd raakt, laat de speler dan zo mogelijk zichzelf verzorgen met behulp van de verbanddoos in het veeghok. Als dat niet lukt, neem dan contact op met de ouders.
 9. Als een van de spelers klachten vertoont, dient de training direct te worden gestaakt en moet Peter Vink of Helene Angermann direct worden ingelicht.

Hygiëneregels

 1. Als je een van de volgende symptomen vertoont, blijf je thuis: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 2. Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis.
 3. Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het COVID-19 virus, blijf je thuis totdat diegene 14 dagen geen klachten heeft gehad én jij zelf geen klachten hebt.
 4. Houd 1,5 meter afstand. Tot en met 12 jaar hoeft deze regel niet strikt te worden gehanteerd, maar is het wel wenselijk.
 5. Hoest en nies in je elleboog en gebruik een papieren zakdoekje om je neus te snuiten.
 6. Ga voordat je naar DSS toe komt thuis naar het toilet.
 7. Was voordat je naar DSS toe komt en als je weer thuis komt uitgebreid je handen (20 seconden).
 8. Probeer je gezicht zo min mogelijk aan te raken.
 9. Douche thuis nadat je hebt gesport.
 10. Geef elkaar geen high fives, handen etc.
 11. Zorg dat je zo kort mogelijk voor de training aankomt (10 minuten max) en vertrek binnen 10 minuten nadat de training is geëindigd.

Regels voor ouders/verzorgers:

 1. Zie toe op de strikte naleving van de hygiëneregels en help de kinderen waar nodig bij de naleving van de regels voor spelers.
 2. Lees voorafgaand aan de eerste training de regels samen met uw kind door.
 3. Als uw kind niet zelfstandig naar DSS kan komen, breng uw kind dan met één ouder naar DSS. Zet uw kind af bij het hek aan de eerste honkzijde van het honkbalveld of bij de hoofdingang.Haal uw kind op bij het ambulancehek van het softbalveld of het hek aan de derde honkzijde van het honkbalveld.
 4. Het is niet toegestaan het terrein te betreden. Als u om wat voor reden dan ook moet wachten totdat uw kind klaar is met trainen, dan verzoeken wij u dat in uw auto te doen.
 5. Als u twijfelt of het verstandig is om uw kind te laten sporten, bijvoorbeeld vanwege klachten, dan geldt: bij twijfel niet doen.
 6. Vertoont uw kind klachten na afloop van een training, neem dan direct contact op met de teamcoach.
 7. Heeft u vragen over dit protocol, neem dan contact op met
  Peter Vink(06-53235735)
  Helene Angermann(06-22856630)
  Anthony Leigh(anthony.leigh@outlook.com).

  Het bestuur van DSS honk-en softbal