Certificaat verantwoord alcohol schenken

Beste leden van DSS Honk- en Softbal en DSS Voetbal,

De kantine van onze verenigingen wordt voor een heel groot deel draaiend gehouden door vrijwilligers. Naast vaste vrijwilligers worden diensten gedraaid door teams en ouders van jeugdteams. Wettelijk gezien zijn wij verplicht er voor te zorgen dat tenminste een van de aanwezigen in de kantine in het bezit is van het certificaat verantwoord alcohol schenken. Om problemen voor te zijn verzoekt het bestuur van de Stichting Clubhuis DSS aan iedereen die met regelmaat achter de bar staat dit certificaat te behalen.

Meer informatie en de test om het certificaat te behalen vindt u hier:  https://www.nocnsf.nl/iva (zie ook onder aan de pagina)

Voordat u de test begint, dient u uw personalia op te geven, maar ook gegevens betreffende de vereniging. Op bijgaande foto treft u aan wat u moet invullen.
Het emailadres van de barverantwoordelijke is: acmo19@dssvoetbal.nl en de naam van de barverantwoordelijke is Dennis Meyer.

Na het behalen van het certificaat kunt u deze printen en opslaan. Als het goed is ontvang ik een kopie. Ik zal dit certificaat printen en in de kantine in de map stoppen.

Namens de besturen wil ik bij voorbaat iedereen danken voor de investering in vrije tijd voor onze mooie verenigingen.

Met sportieve groet,

Dennis Meyer
Secretaris Stichting Clubhuis DSS