Werken aan een concreet fusievoorstel

Woensdagavond is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen Kinheim en DSS. Bij beide verenigingen is tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering besloten om de komende […]