Werken aan een concreet fusievoorstel

Werken aan een concreet fusievoorstel

Woensdagavond is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen Kinheim en DSS. Bij beide verenigingen is tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering besloten om de komende maanden te gaan werken aan een concreet fusievoorstel. Bij DSS werd er unaniem ingestemd met dit plan, bij Kinheim was een overgrote meerderheid voor.

Tijdens de B-ALV, die gelijktijdig bij zowel Kinheim als DSS werd gehouden, presenteerde de onderzoekscommissie de resultaten van het onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd. De belangrijkste aanbeveling van de commissie is: Een volwaardige maar géén onvoorwaardelijke fusie tussen beide verenigingen. Hierbij zijn de volgende voorwaarden geformuleerd om het initiatief een kans van slagen te geven:

  • Werkgroepen [tbv uitwerken fusievoorstel] vóór 29 februari gevuld en operationeel
  • Representatieve werkgroepen. (clubs, leeftijd, breedte- topsport, honk- softbal)
  • Extra aandacht voor het borgen van de clubhistorie van beide verenigingen
  • Extra aandacht voor een krachtige merknaam en identiteit
  • Extra aandacht voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten in 2020

Geen succes zonder jullie bijdrage!
Zonder jullie bijdrage is het echter onmogelijk een succesvol vervolg aan het besluit te geven. Voor de werkgroepen die het fusievoorstel gaan uitwerken zijn handen nodig. We hebben al aanmeldingen maar dit is onvoldoende voor goed gevulde en representatieve werkgroepen. Draag bij en meld je nu aan voor één van de werkgroepen!

Het onderzoeksrapport van de afgelopen fase is op verzoek beschikbaar. We houden jullie uiteraard op de hoogte van het verdere verloop.

Met sportieve groeten,

De onderzoekscommissie
Jörgen Balk, Michael Halderman, Gijs ten Bosch, Bas van der Ham en Michel Lub

Buitengewone ALV op 22 januari

Brief aan leden DSS Honk- en Softbal 7 januari 2020

Sinds afgelopen september brengt een onderzoeksteam, in opdracht van de besturen van Kinheim en DSS, de mogelijkheid tot samenwerken tussen beide clubs in kaart. Het doel; een krachtig en toekomstgericht “kloppend honk- en softbalhart in de 023 regio".

Na een intensieve periode van enkele maanden heeft het team het onderzoek zo goed als afgerond. De resultaten (incl. uitkomsten van de peiling onder leden) en aanbevelingen worden deze week gepresenteerd in beide besturen.

Het definitieve onderzoeksrapport wordt woensdag 22 januari gepresenteerd tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. De vergadering start om 20.00 uur. Er is instemming nodig op enkele aanbevelingen. Jouw aanwezigheid is van belang.

  1. Ter voorbereiding op de B-ALV kun je hieronder bestaande documentatie terugvinden. De notulen van de B-ALV van 15 oktober 2019 [download],
  2. De factsheet rondom de samenwerking tbv Heren 1 en Heren 2 [download]
  3. Een uitwerking van de verschillende scenario’s [download].

We hopen je op 22 januari te zien in ons clubhuis!

Met sportieve groeten,
Namens het bestuur en het onderzoeksteam

Bas van der Ham, Michael halderman en Michel Lub