Stichting bestuur

De Stichting Onderhoud en Exploitatie Clubhuis DSS

De stichting is in 1976 opgericht om het clubhuis te bouwen en na voltooiing te exploiteren en te onderhouden. Door de verkoop van allerlei dranken en etenswaren heeft de stichting omzet. Belangrijke kosten die de stichting voor haar rekening neemt, zijn de inkoop van etenswaren en dranken, maar ook de huur van de velden, de kosten van de verlichting en facilitaire zaken rond de velden. De stichting voert het onderhoud uit aan het gebouw, waarbij aangetekend moet worden dat de gemeente de kleedkamers onderhoudt. Belangrijk is te weten dat de stichting geen winstoogmerk heeft. Daar waar mogelijk voert de stichting wensen van beide verenigingen uit. Alles wat er in het clubhuis wordt georganiseerd en wat extra inkomsten genereert, draagt bij aan een positief resultaat van de stichting. Jaarlijks bekijkt de stichting welk deel geschonken kan worden aan de voetbal- en honk/softbalkas.

Ook behartigt de stichting de belangen van DSS Voetbal en van DSS Honk- en softbal inzake de accommodatie naar alle relevante instanties om ervoor te zorgen dat elke DSS’er optimaal gebruik kan maken van het clubhuis, de velden, de accommodatie etc.

Om het gebruik van het clubhuis en de velden in goede banen te leiden is het noodzakelijk om overleg te hebben met de stichting. DSS Honk- en softbal heeft uiteraard evenveel recht op het gebruik van de accommodatie als DSS Voetbal. Wil je iets gedaan hebben van de stichting? Neem dan contact op met één van de bestuurders van het stichtingsbestuur. Momenteel zijn dit Marc Vooges (voorzitter), Dick Hoff, Leo Dijkhoff (penningmeester), Ruud van Baaren (secretaris) en Henk Paus.