ALV van 14 maart positief en constructief!

De ALV van 14 maart werd behoorlijk bezocht en verliep levendig.

Een belangrijk punt dat aan de orde kwam, was de uitbouw van de organisatie, mogelijk in de vorm van werkgroepjes.

Op de eerstvolgende bestuursvergadering  zal dit onderwerp uitgebreid aan de orde komen en de hoop daarop is gevestigd, dat er leden zullen zijn die in zo’n groepje willen stappen, zeker als men dan weet  wat de openstaande functies inhouden. Daarvan zal ook een omschrijving opgesteld worden, immers, het huidige bestuur is klein en de toekomst van DSS honk -en softbal moet wel gewaarborgd worden.

De meer vrolijke kant van de ALV betrof de benoeming van Hans Kaart tot lid van verdienste, dit voor zijn lange staat van dienst als penningmeester en ledenadministrateur, waarbij hij DSS steeds op een praktische en efficiënte wijze door het financiële gevaren dal weet te leiden.

De Jan Warren Award werd uitgereikt aan Jos Rohling voor zijn vele verdiensten als leider, scorer en activiteiten binnen de jeugdcommissie en daarnaast was hij de man die de Grote Club Aktie voor DSS weer tot leven bracht.

Jubilarissen waren dit jaar Ria Wesselink en Steef van Galen, beiden zijn al 60 jaar lid, terwijl Suzanne van Kampen, Marjolein Lambert, Ruud Naaktgeboren en Sascha de Mon nu 25 jaar lid van de DSS familie zijn .

Vanzelfsprekend gaan de felicitaties uit naar onze hierboven vermelde DSS leden!