Stichting Clubhuis DSS Scoort een goed resultaat in 2016

De stichting clubhuis DSS behartigt de belangen van DSS Voetbal en DSS Honk- en Softbal als het gaat om het beheer van het clubgebouw en de velden. Haar belangrijkste inkomsten zijn de gelden uit de bar en de keuken. Hiervan wordt bijvoorbeeld onderhoud aan het clubgebouw en de huur van de velden betaald. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december en de vertegenwoordiging binnen de stichting is gelijk over de clubs verdeeld. Het jaar 2016 sluiten we af met een positief resultaat van maar liefst € 20.000,- wat over beide clubs kan worden verdeeld.

Naast dit goede resultaat wordt er door Theo Bloemzaad elke dag hard gewerkt aan het verzamelen en inleveren van oud papier/karton. Ook dit gaf een geweldig resultaat van maar liefst € 12.000,- wat ook door de stichting aan beide clubs kan worden uitgekeerd.

Beide clubs zijn dan ook Theo Bloemzaad en al die vrijwilligers die jaarlijks mee werken aan het bezetten van de bar en de keuken ontzettend dankbaar dat zij op die manier mee werken aan dit positieve resultaat. Uiteraard wordt er binnen de beide besturen jaarlijks besloten wat er gebeurt met de gelden; in veel gevallen wordt er contributieverhoging mee voorkomen.
Bestuur DSS Honk- en Softbal