Prijsverhogingen 2019

Behalve dat de Nederlandse overheid de BTW op veel producten heeft verhoogd van 6% naar 9% heeft DSS ook te maken met een regeling van de gemeente dat we de BTW op diensten zoals veldhuur, gas, water en licht niet meer kunnen verrekenen. Op jaarbasis leidt dat tot een kostenverhoging voor de Stichting van ruim € 10.000.

Als  we niets doen, moeten we  elk komend jaar uit onze zorgvuldig opgebouwde reserve putten. Zorgvuldig opgebouwde reserves, die bedoeld zijn als dekking voor afschrijvingen op apparatuur, reserves voor groot onderhoud, etc. Dat is niet aan te raden, omdat het hier een structurele kostenverhoging betreft.

Vandaar dat we hebben moeten besluiten de prijzen van de producten die we verkopen in ons clubhuis te verhogen. Nog steeds zijn de prijzen van de meeste producten vergelijkbaar met die bij andere verenigingen.

Voor een bloeiende vereniging is onze clubhuis-omzet van enorm belang. Daar worden heel veel onkosten van betaald. We hopen dan ook dat u zult inzien, dat we zo de clubs financieel gezond houden.