feb 172019
 

Training AED gebruik

Bij de bar van DSS hangt een AED. De toepassing van dit apparaat kan levensreddend zijn bij hartfalen. De brandweer controleert jaarlijks de lijst met AED-bevoegden van DSS.  We hebben echter op het ogenblik niet genoeg mensen die met de AED kunnen omgaan.

Cursus volgen of al bevoegd?

Voor het bedienen van dit apparaat kun je kosteloos een training volgen bij DSS. Deze training wordt binnenkort weer georganiseerd. Na deze cursus ben jij in staat een AED te bedienen en  kun je levensreddend optreden.  Daarnaast zijn er ook mensen die vanuit hun bedrijf de bevoegdheid hebben om met een AED om te gaan. Laat dit alsjeblieft weten zodat jullie ook op de lijst van AED-bevoegden komen te staan.

Vragen en aanmelding

Heb jij vragen hierover dan kun je contact opnemen met Aart Louwrier  voorzitter@dssvoetbal.nl

Wil jij de training volgen of wil jij je aanmelden als al bevoegde AED-gebruiker, dan kun je dit kenbaar maken door het formulier hieronder in te vullen. Alvast hartelijk dank!

jan 302019
 

Vanaf 12 januari 2019 starten de zaaltrainingen voor alle honk en softbalteams weer! Zoals de afgelopen jaren moedigen wij al onze jeugdleden tijdens de eerste jeugdtraining aan om een vriendje/vriendinnetje mee te nemen die eens een keertje mee wil honkballen. Het belooft dan ook weer een leuke, leerzame eerste training te worden!

Het volledige schema voor de zaaltrainingen is hier te vinden. De trainingsgroepen voor de honkbaljeugd zijn hier te vinden.

jan 302019
 

Afgelopen weekend is de selectie voor het Jong Oranje U16 softbalteam bekend gemaakt. Wij feliciteren Ilse Kesseler en Sarah Evers van DSS, beiden zijn hiervoor geselecteerd. Dames dit is een beloning op al het vele en harde trainen.

Veel succes  DSS Bestuur

jan 302019
 

Behalve dat de Nederlandse overheid de BTW op veel producten heeft verhoogd van 6% naar 9% heeft DSS ook te maken met een regeling van de gemeente dat we de BTW op diensten zoals veldhuur, gas, water en licht niet meer kunnen verrekenen. Op jaarbasis leidt dat tot een kostenverhoging voor de Stichting van ruim € 10.000.

Als  we niets doen, moeten we  elk komend jaar uit onze zorgvuldig opgebouwde reserve putten. Zorgvuldig opgebouwde reserves, die bedoeld zijn als dekking voor afschrijvingen op apparatuur, reserves voor groot onderhoud, etc. Dat is niet aan te raden, omdat het hier een structurele kostenverhoging betreft.

Vandaar dat we hebben moeten besluiten de prijzen van de producten die we verkopen in ons clubhuis te verhogen. Nog steeds zijn de prijzen van de meeste producten vergelijkbaar met die bij andere verenigingen.

Voor een bloeiende vereniging is onze clubhuis-omzet van enorm belang. Daar worden heel veel onkosten van betaald. We hopen dan ook dat u zult inzien, dat we zo de clubs financieel gezond houden.

 

 

sep 012018
 

Wie van jullie kunnen we benaderen wanneer we in ons Clubhuis een storing hebben met ons internet, beamer en/of televisiesignaal?

De vrijwilliger, die dit jarenlang voor DSS heeft gedaan, gaat binnenkort verhuizen en stopt met zijn DSS werkzaamheden.

Wanneer je denkt dat je ons kunt helpen (alleen op afroep, dus niet een vast aantal uren per maand) meld je dan bij Marc Vooges (m.vooges@telfort.nl of 06 51304286) svp.

sep 012018
 

Burgemeester Wienen van Haarlem is streng voor DSS. Wanneer we worden geconfronteerd met dat ons barpersoneel NIET om een ID heeft gevraagd bij een jonge besteller van alcohol kan DSS een boete van 1.800 euro krijgen. Mystery “shoppers” zullen regelmatig langs komen.
Iedereen die dienst heeft, moet dus standaard om een ID vragen bij bestellers onder de 25 jaar. Net als in supermarkten moeten we hieraan wennen, maar we moeten dit echt doen.

Om barmedewerkers hierbij te helpen vraag ik iedere jongere automatisch zijn/haar ID te tonen als hij/zij alcohol bestelt. Dank!

mei 312018
 

Bericht van de voorzitter:

Voor de wedstrijd,
Voor het begin van de competitie is door DSS een initiatief genomen om actief deel te nemen aan het
ontmoedigen van het roken rond de velden van voetbal en honk- softbal.
De insteek is daarbij onze jeugd en de toekomst van die jeugd.

In het algemeen is daarbij aangesloten op maatschappelijke ontwikkelingen.
Helaas constateren wij dat dit initiatief niet door iedereen wordt nageleefd.

Binnen de stichting is hier in de laatste vergadering uitvoerig over gesproken. De algemene mening is
dat dit zeer teleurstellend is. Dit is voor de totale Stichting geen acceptabel feit.
Ook is de constatering gedaan dat veel mensen wel aan deze actie meedoen en niet roken op en
rond het veld. Wij zijn daar erg blij mee.

DAAROM, vandaag op de wereld anti-rookdag, deze oproep: steun niet alleen de club als supporter
maar ook als lid dat zich conformeert aan deze belangrijke maatschappelijke maatregel.
Wij rekenen op u als enthousiast supporter, sportief deelnemer van deze club en ook als gast die de
regels van deze vereniging respecteert.

Namens DSS H/S
Jan West, voorzitter a.i.

 

29 juni 2018: DSS nu helemaal rookvrij

Vanaf 1 april 2018 verklaren DSS Honk- en softbal en DSS Voetbal heel ons mooie Pim Mulier sportpark rookvrij. Voor onze kinderen, voor hun en onze gezondheid. De tevredenheidsenquête van afgelopen zomer onder de DSS Voetbal leden onderschrijft deze keuze; ruim 73% is het eens of geheel eens met een rookvrij sportpark. We geven onze kinderen graag het goede voorbeeld wanneer zij bij ons sporten, met jouw hulp!

Aart Louwrier: “We willen alle leden, dus ook onze toekomst, de kinderen een veilig en gezond sportklimaat bieden. Daar hoort roken niet bij”.

Waarom op weg naar rookvrij?
Wist je dat Nederland ruim 3,5 miljoen rokers telt? Dat 2 miljoen van hen zal overlijden als gevolg van het roken? Elk jaar sterven circa 19.000 mensen als gevolg van roken en 20 tot 30 procent van alle kanker wordt veroorzaakt door roken. De feiten spreken voor zich.

Sporten is gezond en roken niet. Roken en sport passen niet bij elkaar. Wij willen kinderen een rookvrije sportomgeving bieden. Zo worden zij minder verleid te gaan roken en voorkomen we het schadelijke meeroken. Het is moeilijk voor kinderen om roken te weerstaan als anderen in hun omgeving roken, vooral als het om rolmodellen gaat zoals sporters of trainers tegen wie zij opkijken. Zien roken, doet roken. Daarnaast is meeroken voor kinderen in de groei schadelijk, ongeacht of dit nu binnen of buiten is. Dit alles leidt ons ertoe geheel het sportpark rookvrij te verklaren. Kijk op www.hartstichting.nl/rookvrij-sporten.

Wat verandert er?
Vanaf 1 april is geheel het sportpark rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We verzoeken rokers om niet meer op het sportpark te roken. Dit betekent dat plekken als langs de lijn, in de dug-out, bij de kleedkamers en het terras allemaal rookvrij zijn. We begrijpen dat dit even wennen is. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als DSS onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!

We verwachten van iedereen dat hij/zij zich sterk maakt voor een gezonde, sportieve omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en te helpen herinneren aan de nieuwe afspraken. Mocht er onduidelijkheid zijn dan kun je ons altijd bereiken voor vragen en opmerkingen.

mrt 252018
 

Agros en DSS begeleiden 17 mensen naar een betaalde baan

Bij DSS richten we onze blik niet alleen op het voetbal- of honk- en softbalveld. We zien ook graag dat talenten invallen in het werkveld. In het kader van maatschappelijk verantwoord verenigen helpen we met re-integratiebedrijf Agros mensen door te stromen naar de arbeidsmarkt. Inmiddels hebben 17 kandidaten een baan gevonden.

Onder begeleiding van Jos van Opzeeland voert DSS sinds de zomer van 2016 het re-integratieproject uit met Agros. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Van de 37 ingestroomde kandidaten zijn er maar liefst 17 in geslaagd een betaalde baan te vinden.

Project verlengd tot 2020

Op basis van het succes hebben Agros en DSS besloten het project in ieder geval tot 2020 voort te zetten. Uiteraard proberen we de gemeente en het UWV zo ver te krijgen dat we dit werk structureel kunnen doen.

Maatschappelijk verantwoord verenigen

DSS wil als vereniging proactief betrokken zijn bij de duurzaamheid en leefbaarheid van de (lokale) maatschappij. We staan voor maatschappelijk verantwoord verenigen en werken daarom samen met Agros aan de re-integratie van mensen naar de arbeidsmarkt.

Werkervaringsplaatsen

Het gaat in veel gevallen om kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en mensen uit het speciaal onderwijs. Wij bieden een werkervaringsplaats, Agros begeleidt de kandidaten naar werk. Bij ons bouwen ze arbeidsritme op, ontwikkelen werknemersvaardigheden en maken daarmee de stap naar betaalde arbeid. Het van origine gestarte project tussen Agros, SRO en de IJsbaan Haarlem krijgt nu ook navolging bij andere sportparken.

Onderhoudswerkzaamheden

De kandidaten voeren laagdrempelige onderhoudswerkzaamheden uit waar onze vrijwilligers niet aan toekomen. Denk aan het opruimen van zwerfafval, onkruid verwijderen en het schoonhouden van het complex. Ideaal: zowel de kandidaten als DSS profiteren van dit werk. Om ze verder te activeren stimuleren we hen te sporten onder professionele begeleiding van Sport Support.

feb 112018
 

Agenda oefenwedstrijden bekend en staat online onder het kopje programma >>> HB en SB Oefenwedstrijden.

Softbal oefenwedstrijden zullen binnenkort worden toegevoegd.