Jaarvergadering 2020 ONLINE

Jaarvergadering ONLINE

Beste DSS’ers,

Terwijl we op de achtergrond rustig voortbouwen aan de samenwerking met buurman Kinheim, lopen de zaken bij DSS gewoon door. Een van de dingen die nog moet worden afgevinkt, is de jaarvergadering waarin we kijken naar de resultaten van het afgelopen jaar 2019 en een aantal dingen moeten vaststellen voor het huidige jaar.

Omdat we elkaar nog steeds niet in het clubhuis kunnen treffen, zijn we genoodzaakt dat online te doen. De jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 10 juni om 20.30 uur. Als je daar bij aanwezig wil zijn, stuur dan een bericht met het mailadres waar je de uitnodiging wil krijgen naar penningmeester@dsshonksoftbal.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur DSS Honk- Softbal

Agenda ALV

Woensdag 10 juni a.s. om  20.30 uur

1.      Opening
2.      Verslag ALV d.d. 15-4-2019 (Zie link hieronder)
3.      Ingekomen stukken
4.      Bestuursmededelingen
5.      Jaarverslagen: secretariaat, jeugdcommissie, wedstrijdsecretariaat hb/sb (Binnenkort)
6.      Financieel verslag: jaarrekening 2019, verslag kascommissie, begroting, vaststellen contributie 2020 (zie nieuwsbrief DSS h/s d.d. 22 maart 2020)
7.      Benoeming kascommissie
8.      Bestuurssamenstelling (4)
9.      Stichting
10.     Bestuursbeleid 2019, beleidsvoornemens 2020 w.o. voortgang samenwerking DSS/Kinheim
11.     Rondvraag
12.     Sluiting