mrt 302019
 

Update:

4-4-2019: Agenda ALV 2019 toegevoegd. Agenda ALV 2019
30-3-2019: Verslag ALV 2018 toegevoegd. Verslag ALV 2018 DSSHonksoftbal 

AGENDA 15 April

 1. Opening
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Jaarverslagen:                a) secretaris
 1. b) jeugdcommissie
 2. c) wedstrijdsecretaris softbal
 3. d) wedstrijdsecretaris honkbal

De betreffende verslagen worden z.s.m. op de site geplaatst.

 1. Financieel verslag:        a) jaarstukken 2018 (zie toelichting 2)
 2. b) verslag kascommissie
 3. c) begroting (zie toelichting 2)
 4. d) vaststelling contributies (zie toelichting 1)
 5. Benoeming kascommissie
 6. Bestuurssamenstelling (zie toelichting 3)
 7.   Pauze
 8. Stichting
 9. Bestuursbeleid 2018 en beleidsvoornemens 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Beste DSS’ers en ouders van DSS’ers,

Het bestuur van DSS Honk- en Softbal nodigt u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 15 april om 20.30 uur. De ALV is de plaats waar het bestuur verslag doet van het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst presenteert. Een van die plannen is bijvoorbeeld een contributieverhoging van 5 euro voor het komende seizoen.

Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die vorige maand is uitgegaan, is DSS dringend op zoek naar nieuwe krachten om de vereniging te besturen. De respons op die brief was helaas nihil. Om de noodzaak van de situatie te benadrukken, zullen de nog zittende bestuursleden tijdens de ALV collectief aftreden. Lopende zaken zullen tot het einde van het kalenderjaar door het demissionaire bestuur worden uitgevoerd. Maar als er niemand opstaat, is er eind 2019 geen bestuurlijke organisatie meer.

We doen daarom een dringend beroep op iedereen om op 15 april aanwezig te zijn bij de ALV. Alleen op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat DSS ook in de toekomst bestaansrecht heeft.

Met sportieve groet,

Bestuur DSS Honk- en Softbal